Фінансова модель дозволяє франчайзеру проаналізувати доцільність та рентабельність франчайзингової форми співпраці як в межах кожної окремої точки, так і всієї мережі в цілому

Фінансова модель

Фінансове планування потрібне на кожному етапі розвитку бізнесу. Особливо фінансове планування необхідне перед початком розвитку франчайзингової мережі, адже франчайзинг – це перш за все бізнес, який повинен приносити прибуток як для франчайзера так і для партнера-франчайзі. Фінансова модель опрацьовується одночасно і для франчайзера і для франчайзі.

Для франчайзера фінансова модель:

  • дозволяє проаналізувати доцільність та рентабельність франчайзингової форми співпраці як в межах кожної окремої точки, так і всієї мережі в цілому;
  • дозволяє побудувати план розвитку, що дозволить покрити витрати на розвиток та підтримку франчайзі протягом тривалого періоду часу;
  • дозволяє визначити операційні цілі для франчайзингової системи, що створюється: величину продажів, асортименту, локалізації, кількості точок;
  • дозволяє визначити оптимальні суми франчайзингових оплат (маржі, паушального внеску, роялті, маркетингових відрахувань);
  • є найкращим наочним інструментом для залучення бізнес-партнера, оскільки оперує реальними показниками діяльності існуючих точок. Інформація що міститься у фінансовій моделі є конфіденційною. Відкривати її потенційному франчайзі варто лише після підписання «договору про нерозголошення».

Для франчайзі фінансова модель:

  • дозволяє побачити схему своїх інвестицій у бізнес, поточних витрат та доходів на які можна сподіватися;
  • оскільки фінансова модель є гнучким інструментом, за допомогою неї потенційний франчайзі може змоделювати перспективу бізнесу під конкретно його ситуацію (фінансова модель це таблиця, де змінюючи один показник, наприклад кількість працівників, площа та ін., змінюється і кінцевий результат).

PROFIT system опрацьовує фінансову модель для франчайзингової мережі (для франчайзера та для франчайзі у формі таблиці) базуючись на реальних показниках діяльності компанії. На підставі цієї інформації PROFIT system дає конкретні рекомендації щодо організаційних аспектів, доходних та витратних статей франчайзера та франчайзі.


Фінансова модель оперує реальними показниками діяльності існуючих точок